Synergia Capital Partners

Year founded
1999
Country of origin
Netherlands
HQ country
Netherlands
Average deal value
Login to see more
Total deal value
Login to see more
Company industry
Private Equity
Venture Capital
M&A expertise
Private Equity Management
Venture Capital Management
Industry expertise
Agriculture
Food
Healthcare & Pharmaceuticals
IT Services
Life Sciences
Medical & Biotech
Technology
Company background

Synergia Capital Partners is een onafhankelijke participatiemaatschappij die in 1999 is opgericht en waarvan het vermogen bijeengebracht is door succesvolle ondernemers en bestuurders uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Het is de opzet van Synergia Capital Partners om de complementaire kwaliteiten van alle betrokkenen te combineren, zowel bij het aangaan van de participaties als bij de beoogde waardevermeerdering en de uiteindelijke exit. Niet om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten, maar om risicodragend kapitaal te verschaffen met een toegevoegde waarde. Dit vanuit de gedachte dat de combinatie van kennis en kapitaal tot een hoger rendement op investeringen kan leiden.

Synergia Capital Partners richt zich op het zogenaamde middensegment van het Nederlandse bedrijfsleven. Het ligt niet in de bedoeling van Synergia Capital Partners om te investeren in ondernemingen die zich nog in de vroege startfase bevinden. De nadruk ligt op private equity investeringen in volwassen bedrijven met een goed track record en een groei scenario.

Almost there!

You are only one step away from access to the most comprehensive deal database of the Netherlands and Belgium.

Start optimising your deal analysis Start optimising your deal analysis

Already have an account? Please login